Ropo Capital - CTO

Perintäkulut laskussa 2010-luvulla – lakiesityksessä kulukatto pk-yritysten perintäkuluihin

Oikeusministeriö on aloittanut perintälain tilapäisen muutoksen valmistelun. Hallituksen esityksen mukaan väliaikaisen lakimuutoksen tarkoituksena on pienten ja keskisuurten yritysten aseman helpottaminen koronakriisin aikana.

Oikeusministeriö on ottanut perintälain väliaikaisen muutoksen käsittelyyn nopeutetulla aikataululla. Viimeisimpien tietojen mukaan Suomen Perimistoimistojen Liitto saa muutosesitysluonnoksen kommentoitavaksi toukokuun loppuun mennessä. Muutosten on tarkoitus olla voimassa tämän vuoden loppuun asti.

Tarkemmasta aikataulusta tai lain sisällöstä ei ole vielä tietoa, mutta hallitus on esittänyt, että muutos laskisi pk-yritysten perintäkulut väliaikaisesti kuluttajaperinnän tasolle. Oikeusministeriö ei ole vielä linjannut, miten pk-yritys mahdollisen väliaikaisen perintälain mukaan määriteltäisiin tai mitä yhtiömuotoja kuluttajaperinnän kulutaso tulisi yritysperintään laajennettuna koskemaan.

Perintäkulujen tasoa on seurattu aktiivisesti 2010-luvulla ja viimeisimpien vuosien aikana yritysperinnän kulutasot ovat laskeneet merkittävästi mm. AVIn tiukentuneiden linjausten myötä.

Olemme tarkastelleet Ropon yritysperinnän kuluja useaan otteeseen vuosien 2019–2020 aikana ja muokanneet toimintaamme AVIn uuden linjan mukaisesti. Olemme laskeneet yritysperinnän kuluja viimeksi vuonna 2019 ja nyt 17.3.2020, kun siirryimme omaehtoisesti kevennettyyn yritysperintään – valmiuslain myötä oli selvää, että koronakriisistä kasvaa erityisesti yrityksiä kuormittava talouskriisi.

Toistaiseksi yritysperinnän kulut ovat koronaepidemian vuoksi tehtyjen kevennysten vuoksi alempana kuin koskaan aiemmin.

Meidän lisäksemme monet muut merkittävät Suomen Perimistoimistojen Liittoon kuuluvat toimijat ovat tehneet omaehtoisia yritysperinnän kevennyksiä, joiden tarkoituksena on tukea yritysten toimintaedellytyksiä korona-aikana ja kriisistä selviytymistä.

Näkemyksemme mukaan yritysperinnän sääntelyssä on selkeyttämisen varaa ja ymmärrämme tarpeen koronakevennysten laajentamisesta alan kaikkiin toimijoihin.

Väliaikaisen perintälain muutoksen sijaan puhumme kuitenkin Sanna Marinin hallitusohjelmaan alun perinkin kuuluneen laajemman perintälakiuudistuksen puolesta. Poliittinen keskustelu ohjaa yritysperinnän tarkempaan sääntelyyn, jonka vuoksi on todennäköistä, että uusi perintälaki tulisi sisältämään myös yritysperinnän kuluja koskevat enimmäismäärät. Uskomme, että hallitusti ja pitkäaikaiseen käyttöön suunniteltu perintälakiuudistus ottaisi paremmin huomioon kaiken kokoiset yritykset ja yritysperintään liittyvät erityispiirteet.

Samalla on tärkeää, että sääntely laajennetaan koskemaan kaikkia perintää harjoittavia tahoja lakiasiaintoimistoista rahoituslaitoksiin. Tällä hetkellä sääntely koskee vain rekisteröityneitä perintätoimen harjoittajia.

Mielestämme yritysperinnän tarkempi sääntely laissa helpottaisi kaikkien alalla toimivien yritysten toimintaa ja toisi koko toimialalle hallituksen määrittämän yhtenäisen toimintamallin.

Mahdollinen lakimuutos otetaan Ropon toiminnassa huomioon heti sen sisällön ollessa selvillä. Olemme jo aloittaneet kartoituksen lakimuutoksen edellyttämien järjestelmäpäivitysten laajuudesta ja valmistaudumme toimenpiteisiin.

Perintäkulujen leikkaaminen ei tule vaikuttamaan perintäpalveluidemme laatuun tai laajuuteen. Noudatamme edelleen yritysperinnän edellyttämää erityistä huolellisuutta ja teemme tarvittavat toimenpiteet ja selvitykset, jotta voimme varmistua myös velallisen oikeusturvan toteutumisesta.

Noudatamme hallituksen linjauksia kaikessa toiminnassamme ja toteutuessaan uusi perintälaki tulee korvaamaan 17.3. oma-aloitteisesti käyttöön ottamamme yritysperinnän kevennykset.