Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta

Eduskunta hyväksyi helmikuussa lain, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa yritysten ja hankintayksiköiden sähköistä laskutusta.

Lain 3 § velvoittaa hankintayksiköitä ottamaan vastaan ja käsittelemään sähköisiä laskuja, jotka koskevat kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintasopimuksia. Muiden hankintayksiköiden kuin valtion keskushallintoviranomaisten ja yhteishankintayksiköiden osalta tätä lain kohtaa sovelletaan 1.4.2020 alkaen. Tämä lain pykälä asettaa siis vaatimuksia hankintayksiköiden ostolaskujen vastaanottoon.

Lain 4 § antaa hankintayksiköille ja elinkeinonharjoittajille oikeuden saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta sähköisenä laskuna. Tätä lain kohtaa sovelletaan 1.4.2020 alkaen. Kyseinen pykälä asettaa siis vaatimuksia laskuttajille ja heidän käyttämilleen laskutusohjelmistoille yritysten tai yritysten ja hankintayksiköiden välisessä laskutuksessa.

Laissa tarkoitetaan sähköisellä laskulla laskua, joka on laadittu, siirretty ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa mahdollistaen sen automaattisen käsittelyn ja joka noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia. Eurooppalainen verkkolaskustandardi määrittelee verkkolaskulta vaadittavan tietosisällön, laskun tietojen keskinäiset suhteet sekä verkkolaskun välityksessä tuettavat sanomaformaatit (UBL 2.1 ja UN/CEFACT CII). Eurooppalaisen verkkolaskustandardin mukainen lasku voidaan kuitenkin Suomessa välittää myös uutta Finvoice 3.0 tai TEAPPSXML 3.0- versiota käyttäen, koska näihin on lisätty standardin edellyttämät tietokentät.

Ropo verkkolaskuoperaattorina vastaa asiakkaidensa verkkolaskujen muuntamisesta ja välittämisestä eteenpäin sovitussa formaatissa.
Ropo voi siirtyä välittämään verkkolaskut eteenpäin 3.0-versiota käyttäen ilman, että asiakkaamme on vielä tehnyt muutoksia omaan laskuaineistoonsa. Tällöin lasku ei kuitenkaan ole lain tarkoittama eurooppalaisen verkkolaskustandardin mukainen sähköinen lasku. Asiakkaidemme laskutusjärjestelmien tällä hetkellä tuottama laskuaineisto ei sisällä riittäviä tietoja lain tarkoittaman sähköisen laskun muodostamiseksi. Asiakkaidemme tuleekin olla yhteydessä ohjelmistotoimittajaansa tarvittavien muutosten toteuttamiseksi.

Ropo tulee siirtymään Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0 -versioiden käyttöön pankkien ja operaattoreiden välisessä laskuliikenteessä vuoden 2019 aikana.