Ropo Capital, rekrytointi

Näin perintäkulut muodostuvat – UKK

Ropo huolehtii perinnästä toimeksiantajiensa asiamiehenä, ja on vastuussa perintälain sekä hyvän perintätavan mukaisesta huolellisesta, ammattitaitoisesta ja tehokkaasta palvelusta. Perintäyhtiö turvaa asiakkaan oikeuksia toimimalla neuvottelijana laskuttajan ja velallisen välissä – tavoitteena on löytää maksujärjestely, joka palvelee molempia osapuolia.

Perintäkulut ovat erääntyneen laskun lähettäjälle maksun myöhästymisestä ja perinnästä koituneita kustannuksia, jotka voivat perustua velkojan itsensä tai perintäyhtiön tekemiin toimenpiteisiin, kuten muistutusten, katkaisuvaroitusten ja perintäkirjeiden lähettämiseen, maksuneuvotteluihin, maksujen valvontaan ja selvitystyöhön.

Kulujen perusteena on tietty toimenpide, toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kustannukset ja tehtävän vaatima työmäärä.

Perintätoimi on tarkkaan säänneltyä ja sitä määrittää paitsi perintälaki myös hyvä perintätapa ja siihen sisältyvä huolellisuusvelvoite.

Kuluttajaperinnän käytännöt eroavat yrityssaatavien perinnästä merkittävästi prosessiltaan, toimenpiteiltään, laajuudeltaan ja huolellisuusvelvoitteiltaan. Jokaisessa perintätehtävässä ammattimaisen perintäyhtiön on huomioitava velallisen oikeudet ja varmistettava, että perinnässä toimitaan huolellisesti.

Kuluttajaperintä

Kuluttajilta perittävät vapaaehtoisen perinnän kulut on määritelty laissa. Perintäkulut perustuvat vapaaehtoisessa perinnässä tehtyihin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi maksumuistutusten ja maksuvaatimusten lähettämiseen sekä maksuaikaneuvotteluihin.

Velalliselta perittyjen perintäkulujen määrä riippuu siitä, kuinka pitkälle perintä on edennyt sekä siitä, minkä kokoisesta ja tyyppisestä laskusta on kyse.

Kun maksat saamasi muistutus- tai perintälaskun eräpäivään mennessä, asian käsittely Ropolla päättyy. Maksumuistutus tai maksuvaatimuskirje ei vielä aiheuta maksuhäiriömerkintää.

Mikäli et pysty maksamaan saamaasi laskua eräpäivään mennessä, ole yhteydessä asiakaspalveluumme ennen laskun eräpäivää. Paras tapa minimoida perinnän kustannukset on reagoida maksuviiveeseen välittömästi ja maksaa erääntynyt lasku kokonaisuudessaan, neuvotella maksuajasta tai maksusuunnitelman tekemisestä.

Voit tarkistaa laskusi tilanteen kätevästi myös Ropo Onlinesta »

Yrityssaatavien perintä

Laki ei määritä yrityssaatavien perintäkuluille tarkkoja enimmäismääriä samoin kuin kuluttajasaatavien perinnässä vaan perintäkulut muodostuvat harkinnanvaraisesti toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten ja vaatiman työmäärän perusteella.

Perintälain mukaan velallisen on korvattava velkojalle perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Kulut voivat perustua velkojan itsensä tai perintäyhtiön tekemiin toimenpiteisiin. Ropo veloittaa perinnän kulut lähtökohtaisesti velalliselta, kuten toimialan käytäntöön kuuluu.

Korvattavien kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, tehty työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Yritysperinnässä kulutaso on perintätoimien intensiivisyyden, mahdollisten lisätöiden ja korostuneen huolellisuusvelvoitteen myötä usein korkeampi. Perintä on yleensä nopeampaa kuin kuluttajaperintä ja vapaaehtoisen perinnän toimenpiteitä on käytössä enemmän. Myös riski luottotappioihin on suurempi, koska maksuvaikeuksissa oleva yritys voi ajautua konkurssiin.

Yksi esimerkki yrityssaatavien perinnän toimenpiteistä on tratta eli julkisuusuhkainen maksuvaatimus. Tratan maksamatta jättäminen voidaan julkaista ja se voi aiheuttaa merkinnän luottotietorekisteriin. Tratan käyttö edellyttää hyvän perintätavan mukaan riittävää selvitystyötä.

Jos et pysty maksamaan saamaasi perintälaskua kerralla eräpäivään mennessä, ole mahdollisimman hyvissä ajoin yhteydessä asiakaspalveluumme. Myös yrityssaatavien osalta on usein mahdollista neuvotella maksuajasta. Perintäyhtiönä tehtävämme on toimia neuvottelijana laskuttajan ja velallisen välissä – tavoitteena on löytää maksujärjestely, joka palvelee molempia osapuolia.

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät täältä »