RopoHold Oyj, puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 28 prosenttia vuoden 2017 tammi-kesäkuuhun verrattuna.

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti

Tammi-kesäkuun liikevaihdon ei-vertailukelpoinen kasvu oli 28 % ja käyttökatteen kasvu 85 %. Vuoden 2017 aikana käynnistyneiden elinkaaripalveluiden käyttöönottoprojektien valmistuminen alkuvuoden aikana kasvatti konsernin asiakaspalveluvolyymin uudelle tasolle. Kuopioon helmikuussa perustetun uuden puhelinpalvelukeskuksen toiminta käynnistyi suunnitelmien mukaisesti. Elinkaaripalvelujen käyttöönotot näkyivät positiivisesti erityisesti konsernin toisen kvartaalin liikevaihdossa ja liikevoitossa.

  • Liikevaihto oli 22,3 miljoonaa euroa (17,5). Kasvua oli 28 %.
  • Käyttökate 5,3 miljoonaa euroa (2,8). Kasvua oli 85 %.
  • Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (1,0). Kasvua oli 227 %.
  • Nettotulos 1,1 miljoonaa euroa (-0,06). Kasvua oli 1922 %.
  • Omavaraisuusaste oli 2 prosenttia (32 %).

Huhti-kesäkuu 2018 lyhyesti

Yhtiön toisen kvartaalin liikevaihto kasvoi 14 % vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja liikevoitto 60 %. Liikevaihtoa ja kannattavuutta paransivat erityisesti muutamien isompien asiakkaiden laskujen elinkaaripalvelujen käyttöönottoprojektien valmistuminen alkuvuoden aikana. Käyttöönottoprojektien määrä pysyi korkealla tasolla myös toisella kvartaalilla. Elinkaaripalveluiden volyymien lisäyksen johdosta konsernin teknologiaosastolle ja palveluorganisaatioon rekrytoitiin lisää uusia työntekijöitä sekä hallinnon tiimiä vahvistettiin uusilla rekrytoinneilla. Konsernin henkilöstömäärä 30.6.2018 oli 165 henkilöä kun se 31.3.2018 oli 149 henkilöä.

  • Liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa (9,9). Kasvua oli 14 %.
  • Käyttökate 2,9 miljoonaa euroa (2,2). Kasvua oli 31 %.
  • Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,1). Kasvua oli 60 %.
  • Nettotulos 0,8 miljoonaa euroa (0,7). Kasvua oli 18 %.

Toimitusjohtaja Artti Aurasmaa:

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 28 %:ia vuoden 2017 tammi-kesäkuuhun verrattuna. Alkuvuoden liikevaihto oli EUR 22,3 miljoonaa (EUR 17,5 miljoonaa 1-6/2017) liikevoiton kehittyessä myös positiivisesti ollen EUR 3,1 miljoonaa 1-6/2018 (EUR 1,0 miljoonaa 1-6/2017).

RopoHold -konsernin liiketoiminta kehittyi alkuvuoden aikana suunnitellun strategian mukaisesti. Konsernin palveluvalikoiman, eli informaatiologistiikan, reskontran hoidon sekä maksuvalvonta- ja perintäpalvelujen yhdistäminen yhdeksi asiakkaille tarjottavaksi laskun elinkaaripalveluksi on saavuttanut merkittävää kysyntää asiakaskunnassa ja konserni onnistui konvertoimaan operointiasiakkuuksiaan laskun elinkaaripalvelumalliin tavoitteidensa mukaisesti sekä solmimaan uusia sopimuksia elinkaaripalveluiden käyttöönotosta. Alkuvuoden aikana loppuunsaatettujen laskujen elinkaaripalvelujen käyttöönottoprojektien odotetaan vaikuttavan positiivisesti konsernin loppuvuoden tuloskehitykseen. Laskusaamisten rahoituspalvelut täydentävät konsernin laskutuspalveluiden tarjoamaa. Konsernin rahoitettujen saamisten kanta kasvoi noin 7 miljoonaan euroon (31.12.2017 5,7 M€) luottotappioiden pysyessä maltillisina.

Liikevaihdon osalta konsernin maksuvalvonnan tuotot jatkoivat kasvuaan. Informaatiologistiikkapalveluissa on markkinoilla nähtävissä kasvanutta hintakilpailua, joka ei kuitenkaan vielä alkuvuoden aikana vaikuttanut merkittävästi konsernin operointiliikevaihtoon. Rahoitustuottojen osalta lainasaamisten kannan kasvu näkyy myös liikevaihdon kasvuna.

Lisätietoja antavat:

Toni Rönkkö, Talousjohtaja, Ropo Capital
044 569 8168, toni.ronkko@ropocapital.fi

Artti Aurasmaa, Toimitusjohtaja, Ropo Capital
artti.aurasmaa@ropocapital.fi

Ropo Capital on johtava kotimainen laskun elinkaari- ja rahoituspalveluiden tarjoaja Suomessa. Kilpailemme markkinoilla teknologisena edelläkävijänä – toimintamallimme pohjautuu digitalisaation etuihin ja vahvaan automaatioon. Työllistämme n. 170 talouden ammattilaista ja kuukausittain yli 8 000 suomalaisyritystä luottaa palveluihimme. Joka 6. lasku Suomessa lähetetään meidän kauttamme. Vuoteen 2020 mennessä haluamme olla oman alamme

markkinajohtaja Suomessa.RopoHold Oyj on Ropo Capital -konsernin emoyhtiö.

Tutustu tarkemmin taloudellisiin julkaisuihimme nettisivujemme Sijoittajat-osiossa »