GDPR_Ropo Capital

Ropo valmiina GDPR-asetukseen

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) on Suomessa lain tasolla sovellettavaa oikeutta 25.5.2018 alkaen. Taustalla vaikuttaa tietoyhteiskunnan nopea kehitys ja henkilötietojen suojan tunnustaminen yksilön perusoikeudeksi. Uuden asetuksen avulla EU haluaa yhtenäistää henkilötietojen käsittelyyn liittyvät säännökset.

Ropolla meidän tehtävämme on tarjota asiakkaillemme ensiluokkaista palvelua ja huolehtia siitä, että tuottamamme palvelukokonaisuus toteutetaan aina asetusten, lakien ja viranomaisohjeiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti. Tietosuoja-asioiden kehittäminen on meillä pitkäjänteinen ja jatkuva prosessi, ja tärkeä osa laatupolitiikkaamme.

Uuteen tietosuoja-asetukseen olemme valmistautuneet vuodesta 2016 alkaen henkilökuntaa kouluttamalla, osallistumalla alan toimijoiden tietosuoja-asetusta koskevaan keskusteluun sekä tarkastelemalla ja kehittämällä omia käytäntöjämme. Toimimme jo uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakkaanamme voitte jatkaa palveluidemme käyttämistä varmana siitä, että kaikkia yritykseenne ja yrityksenne asiakkaisiin liittyviä henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja asetuksen velvoitteet täyttäen.

Asiakkaillemme tietosuoja-asetus merkitsee mm. henkilötietojen entistä läpinäkyvämpää käyttöä sekä sitä, että tiedot suojataan entistä varmemmilla tietoturvatoimenpiteillä. Ropolla vaikutukset näkyvät mm. aineistojen siirroissa – asiakasaineistojen siirroissa vältetään sähköpostia ja siirrytään tietoturvallisempiin toimitustapoihin. Jotta muutos olisi asiakkaillemme mahdollisimman vaivaton, sähköpostitse siirtoja voidaan tehdä turvapostin avulla. Jos asiakkaalla ei ole turvapostia omassa käytössään, voi Ropo lähettää turvapostin, johon vastaamalla aineiston toimitus onnistuu.

Tietosuojaselosteet GDPR-asetukseen liittyen on luettavissa nettisivuiltamme www.ropocapital.fi/fi/tietosuoja/.