Kiertokapula ja Ropo yhteistyohon

Kiertokapula vastaa laskutusvolyymin kasvuun Ropon palveluilla

Jätehuoltoyhtiö Kiertokapulan laskutus siirtyy Ropo Capitalin digitalisoituun laskun elinkaarimalliin kesäkuussa 2018. Uudistuksella vastataan yhtiön asiakasmäärän kasvuun, laajennetaan asiakaspalvelua ja automatisoidaan laskutuksen rutiineja.

Kiertokapulan asiakasmäärä on kasvanut voimakkaasti sitä mukaa, kun sen osakaskunnat ovat antaneet kunnan vastuulla olevan jätteenkuljetuksen ja keräyksen yhtiön tehtäväksi. Muutamassa vuodessa yhtiön jätteenkeräys- ja kuljetuspalvelutoiminta on laajentunut kattamaan kuuden osakaskunnan sijaan yhdeksän Kanta-Hämeen, Keski-Uudenmaan ja Etelä-Pirkanmaan kunnan asumisessa syntyvän jätteenkeräyksen ja kuljetuksen. Vuonna 2018 asiakaskuntia on tulossa vielä kaksi lisää.

Asiakasmäärän kasvun myötä yhtiön laskutusvolyymi on kasvanut merkittävästi ja kasvu jatkuu tulevina vuosina edelleen.

– Kasvavan laskutusmassan myötä meidän oli mietittävä, laajennetaanko omaa organisaatiota vai otetaanko käyttöön kokonaisvaltainen laskutusratkaisu, joka skaalautuu volyymien mukaan myös jatkossa, kertoo Kiertokapulan talouspäällikkö Pekka Sahlberg.

– Laskutus on kriittinen osa-alue toiminnassamme. Ropon ratkaisu, referenssit ja jätehuoltotoimialan tuntemus vakuuttivat. Tarjottu kokonaisuus on ratkaisu juuri niihin asioihin, joiden kanssa olemme painineet, Sahlberg jatkaa.

Säästöjen lisäksi rutiinit hallintaan

Kiertokapulan laskun elinkaari siirtyy Ropon palvelumalliin tulevan alkukesän aikana. Sopimus yhteistyöstä allekirjoitettiin helmikuussa ja siihen sisältyy laskujen välitys, saatavien hallinta, muistutus- ja perintätoimi sekä maksamiseen liittyvä asiakaspalvelu.

– Yhtenä valintaperusteena olivat säästöt, mutta yhtä oleellista oli se, että laskutukseen liittyvät rutiinit saadaan automatisoitua ja pois meidän käsistämme. Jatkossa me teemme laskut ja Ropo hoitaa koko laskun elinkaaren siitä eteenpäin. Uudistuksessa meidän taloushenkilöstömme tehtäväkenttä muotoutuu mielekkäämmäksi ja samalla asiakkaamme saavat laajemmat asiakaspalveluajat ja -kanavat, Sahlberg kuvailee.

– Sopimusvaihe on edennyt todella hyvin. Ropon asiantuntemus on vahvaa ja he ovat iso toimija, joka tuo heti uskottavuutta. Saamme Roposta hyvän kumppanin, jonka kanssa kehittää laskutuksen kokonaisuutta, Sahlberg kehuu.


Lue lisää Kiertokapulalle toteutetusta palveluratkaisusta:

ropocapital.fi/fi/asiakasratkaisu/kiertokapula/

Lisätietoja:
Pekka Sahlberg, talouspäällikkö, Kiertokapula Oy, puh. 040 5534 302, pekka.sahlberg@kiertokapula.fi
Henry Pärssinen, asiakkuusjohtaja, Ropo Capital Oy, puh. 044 783 8782, henry.parssinen@ropocapital.fi

Kiertokapula Oy on 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Toimialue kattaa Keravan, Tuusulan, Järvenpään, Hyvinkään, Mäntsälän, Lopen, Riihimäen, Hausjärven, Janakkalan, Hämeenlinnan, Hattulan ja Valkeakosken alueet. Yhtiön pääasiallisena tehtävänä on järjestää yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittely osakaskuntie alueella. www.kiertokapula.fi