GDPR_Ropo Capital

Ropo Capital valmistautuu tietosuoja-asetukseen (GDPR)

EU:n tietosuoja-asetus on Suomessa lain tasolla sovellettavaa oikeutta 25.5.2018 alkaen. Asetuksen avulla EU haluaa luoda unionin jäsenmaissa kaikille henkilötietojen käsittelijöille sekä rekisterinpitäjille yhtenäiset säännökset.

Mistä on kyse?
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). – EUR-Lex

Tietoyhteiskunnan nopea kehitys ja henkilötietojen suojan tunnustaminen yksilön perusoikeudeksi ovat johtaneet siihen, että EU haluaa tämän asetuksen avulla yhtenäistää henkilötietojen käsittelyyn liittyvät säännökset.

Miten tämä vaikuttaa minuun?
Tietosuoja-asetus merkitsee sinulle muun ohella henkilötietojesi suunnitelmallisempaa ja sinulle entistä läpinäkyvämpää käyttöä, sekä sitä, että Ropo Capital on suojannut tietosi entistä varmemmilla tietoturvatoimenpiteillä palveluita tuottaessaan.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
Sinusta kerättävät tiedot liittyvät aina Ropon tarjoamien palveluiden tuottamiseen. Ropo kerää ja käyttää tietoja vain tiettyyn, ennalta määriteltyyn käyttötarkoitukseen, eikä tietojasi käytetä muissa asiayhteyksissä. Esimerkiksi nimesi ja osoitetietosi voivat mahdollisesti löytyä meidän rekisteristä, jos ne ovat tarpeen ennalta määritellyn palvelun tuottamiseksi.

Jos haluat tietää tarkemmin, niin tutustu verkkosivuiltamme löytyvään rekisteriselosteeseen.

Yrityksemme käyttää Ropo Capitalin palveluita. Mitä Ropo on tehnyt käytännössä asetuksen eteen?
Vaikka asetus on uusi, on Ropo noudattanut tietosuoja-asetuksen monia pääkohtia jo ennen sen soveltamisen alkamista tai voimaantuloa siltä osin kuin ne ovat olleet voimassa jo kansallisen henkilötietolakimme (22.4.1999/523) nojalla.

Ropo on valmistautunut asetuksen haasteisiin vuodesta 2016 alkaen henkilökuntaa kouluttamalla, osallistumalla alan toimijoiden tietosuoja-asetusta koskevaan keskusteluun sekä tarkastelemalla ja kehittämällä omia käytänteitään.

Ropo on aloittanut yhteistyön sidosryhmiensä kanssa, jotta se voi varmistaa henkilötietojen tietoturvallisen ja tietosuoja-asetuksen mukaisen, laadukkaan käsittelyn kaikissa palveluketjunsa kohdissa.