Palvelualustan uudistus vastaa kasvun haasteisiin

Ropo Capitalin palvelualustauudistus on saatu onnistuneesti toteutettua. Pilveen skaalattu palvelualusta mahdollistaa päivätasolla huomattavasti suurempien laskumäärien prosessoinnin ja datan nopeamman käsittelyn. Uudistuksella vastataan tulevaisuuden volyymeihin ja parannetaan palvelutasoa entisestään.

Prosessien tehokas digitalisointi ja vahva teknologia-ajattelu ovat Ropo Capitalin ydinosaamista. Koko palvelutarjontamme toteutetaan tulevaisuudessa Ropo 24 -järjestelmän kautta ja oma ohjelmistokehitys on liiketoimintamme perusta. Ropo 24 -palvelun kautta käsittelemme ja analysoimme valtavia määriä dataa päivittäin. Järjestelmä sisältää käytännön työtä helpottavia prosessiautomaatioita, joiden avulla asiakkaan aineisto etenee hallitusti ja määrätyn protokollan mukaisesti. Asiakkaan järjestelmistä siirtyvä tai manuaalisesti syöttämä data analysoidaan ja siirretään prosessissa eteenpäin erilaisia algoritmeja käyttäen.

Kesä-heinäkuun vaihteessa viikonloppuna tehty palvelualustauudistus on Ropon historian suurin yksittäinen teknologinen kehitysaskel sitten Ropo 24 -palvelun lanseeraamisen. Uudistusta on valmisteltu viimeiset 12 kuukautta ja konkreettista koodaus- ja testaustyötä on tehty tammikuusta 2017 lähtien. Uuden digitaalisen alustan avulla pystymme reagoimaan volyymien kasvuun sekä parantamaan virhehallintaa ja palvelun laatua.

Asiakkaillemme uudistus näkyy palveluiden sujuvuutena ja järjestelmän parantuneena käyttönopeutena. Pystymme hallitsemaan kasvaneita asiakasvolyymeja aiempaa tehokkaammin ja ottamaan myös lisätehoja käyttöön joustavasti; palvelinten kapasiteettia on kasvatettu ja pieniä palvelimia voidaan käyttää tukena tarvittaessa. Pilvialustalla toimiminen mahdollistaa kapasiteetin skaalautumisen sekä aikaisempaa joustavammat huoltotoimenpiteet, joilla palvelukatkojen määrä saadaan minimoitua. Uudistuksessa on huomioitu myös tulevat EU-säädökset ja toukokuussa 2018 voimaan astuvan tietosuojadirektiivin vaatimukset.

Massiivisesta uudistuksesta johtuen palveluissamme on ollut tällä viikolla väliaikaisia viiveitä, joista suurin osa on saatu korjattua välittömästi niiden ilmettyä. Vakauttamistoimenpiteet jatkuvat edelleen ja tilanne normalisoituu kokonaisuudessaan vasta ensi viikon aikana. Pahoittelemme tilanteesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.