Trust Kapitalin omistuspohja laajenee

Kotimaisen pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut enemmistöosuuden Trust Kapital Groupin osakekannasta. Perustajayrittäjät Petri Tukiainen ja Tuomo Rissanen jatkavat Trust Kapitalin merkittävinä omistajina myös omistuspohjan vahvistamisen jälkeen.

Trust Kapital Groupin omistuspohja laajenee Sentica Partners Oy:n hallinnoiman rahaston ostaessa enemmistöosuuden Trust Kapital -konsernista. Petri Tukiainen jatkaa yhtiön toimitusjohtajana ja perustajayrittäjät Petri Tukiainen ja Tuomo Rissanen jäävät yritykseen merkittäviksi vähemmistöosakkaiksi.

Taloushallinnon liiketoimintaprosessien ulkoistuspalveluja tarjoavan Trust Kapital -konsernin keskeisin liiketoiminta-alue on laskutuksen ja maksuvalvonnan palveluratkaisut. Palvelut toteutetaan omana ohjelmistotuotantona. Yhtiö on myös laajentanut palvelutarjontaansa pk-yritysten laskusaatavien rahoituspalveluihin. Trust Kapital Group on kasvanut nopeasti markkinahaastajaksi toimialan teknologisena edelläkävijänä. Yhtiö työllistää noin 90 talouden ammattilaista ja sen kuluvan tilikauden liikevaihto tulee ylittämään 10 miljoonaa euroa.

– Olemme luoneet palvelu- ja teknologiakonseptin, joka on mahdollistanut yhtiön nopean kasvun. Kilpailemme nyt samoista asiakkaista alan suurimpien toimijoiden kanssa, ja olemme saaneet suurasiakassegmenttiin hyvän jalansijan. Omistuspohjan laajentaminen on luonteva askel, joka vahvistaa yrityksen kasvuedellytyksiä entisestään., kertoo Trust Kapitalin toimitusjohtaja Petri Tukiainen.

– Sentican kotimaisuus ja yhteinen näkemys yhtiön kehittämisestä vauhdittivat neuvotteluita huomattavasti. Trust Kapitalin liiketoiminta pohjautuu jatkossakin kotimaisuuteen, yhteiskuntavastuullisuuteen sekä korkealaatuiseen osaamiseen. Menestyksen mahdollistaa yhtiön sitoutunut, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö., Tukiainen jatkaa.

Sentica on vauhdittanut useiden kotimaisten menestysyritysten kuten Kotipizzan ja terveyspalveluyritys Pihlajalinnan kasvua. Senticalla on tällä hetkellä 16 kohdeyhtiötä.

– Trust Kapitalin osaava ja sitoutunut henkilöstö sekä ylivoimainen palvelu- ja teknologiakonsepti antavat erinomaiset edellytykset kasvattaa ja vahvistaa liiketoimintaa entisestään. Tulemme jatkossa panostamaan nykyisen liiketoiminnan lisäksi erityisesti pk-yritysten laskusaatavien rahoituspalveluiden kehittämiseen., toteaa Sentican partneri Pentti Tuunala.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Tukiainen, Trust Kapital Group TKG Oy
Puh. +358 45 120 8208, petri.tukiainen@trustkapital.fi

Partneri Pentti Tuunala, Sentica Partners Oy
Puh. +358 40 060 6078, pentti.tuunala@sentica.fi
Trust Kapital Group TKG Oy
Trust Kapital on kotimainen talouden hallintaan liittyvien liiketoimintaprosessien ulkoistuspalveluja tarjoava yritys. Asiakkainamme on lähes 20 000 yritystä Suomessa ja työllistämme noin 90 talouden ammattilaista. Kasvuvauhtimme on ollut viime vuosien aikana noin 40 prosenttia ja viimeisimmällä tilikaudella liikevaihtomme oli noin 8 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 mennessä haluamme olla merkittävä palveluyhtiö ja oman alamme markkinajohtaja Suomessa.

Sentica Partners Oy
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten aktiiviseen omistamiseen ja kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 300 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi